miercuri, 23 noiembrie 2016

Școala Martiriului (24)
Au fost oameni care au înaintat spre martiriu nepregătiți, neîntăriți în smerenie și dragoste, și în fața presiunilor, amenințărilor și chinurilor, au cedat, lepădându-se de mărturisirea lor. Privirea în urmă a femeii lui Lot ce s-a prefăcut în stâlp de sare (Fac. 19, 26) simbolizează pe undeva cedarea în fața presiunii patimilor, obișnuințelor și deprinderilor omului vechi, ce reiterează starea de cădere, adâncind-o. Mutând prin credință punctul de fugă al imaginii lumii în orizontul eshatologic, sfinții martiri au înaintat spre Dumnezeu, trecând hotarul vremelniciei cu conștiința faptului că, deși toate sunt trecătoare, toate sunt salvate în taina lui Dumnezeu. Având această încredințare, ei s-au apropiat de martiriu cu bucuria unei presimțiri a întâlnirii întru lumină cu tot ceea ce e sfințit de părtășia dragostei lui Dumnezeu.

Florin Caragiu


Niciun comentariu: