marți, 29 noiembrie 2016

Școala Martiriului (33)


Nădejdea sfinților martiri a fost una născută din răbdarea încercărilor, prin care iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile lor, prin Duhul Sfânt, cel dăruit lor (Rom. 4, 5). Flacăra nădejdii se păstrează aprinsă prin rugăciune neîncetată (Lc. 18, 1). Nădejdea nu numai că mângâie și bucură inima, dar odihnește și trupul (Fapte 2, 26). Trecând prin pătimirea suferințelor, nădejdea se umple de nemurire (Înț. Sol. 3, 4). Gândul lui Dumnezeu ne dăruiește viitorul și nădejdea (Ier. 29, 11). Nădejdea e totodată roada dreptății (Isaia 32, 17) și a înțelepciunii  (Pilde 24, 14). Numele și amintirea lui Dumnezeu sunt nădejdea sufletului nostru (Isaia 26, 8). Nădejdea pusă în Dumnezeu izvorăște pacea inimii (Isaia 26, 3), nădejdea celor drepți fiind numai bucurie (Pilde 10, 28) ce nu te părăsește în pragul morții (Pilde 11, 7). Nădejdea revarsă de asemenea mila lui Dumnezeu (Ps. 142, 8). Având rostul de opreliște pentru păcat, legea nu poate desăvârși totuși nimic; aceasta o poate face doar apropierea de Dumnezeu ce are loc prin nădejde (Evr. 7, 19). Hristos cel dintru noi este nădejdea slavei (Col. 1, 27), nădejdea tuturor marginilor pământului (Ps. 64, 6), a tuturor ființelor vii (Eccl. 9, 4).  El este Mântuitorul tuturor oamenilor (Tim. 4, 10), care prin învierea Sa ne naște din nou, spre nădejde vie (I Pt. 1, 3). Fără să te bizui doar pe priceperea ta, ci punându-ți nădejdea în Domnul (Pilde 3, 5), trebuie să acționezi în tot lucrul tău cu nădejde că vei avea parte de roade (I Cor. 9, 10).

Florin Caragiu


Niciun comentariu: