miercuri, 23 noiembrie 2016

Școala Martiriului (25)În lumina prezenței lui Dumnezeu devenite sesizabile, toate trăsăturile ființei umane se dezvăluie în frumusețea sau urâțenia lor reale, dincolo de orice ascunderi, mascări sau cosmetizări. Omul nu mai apare drept ceea ce pare a fi, ci drept ceea ce este într-adevăr, gândurile ascunse ale inimii ieșind la iveală. Pentru sfinții martiri, spectacolul lumii a apărut în contrastele lui extrem de profunde. Pe de o parte, chipuri luminate de binele dumnezeiesc, mai drag lor decât viața însăși, pe de alta, chipuri întunecate și înrobite de duhurile nevăzute, asmuțite împotriva binelui. Și totuși, răul dezlănțuit nu a tulburat vederea duhovnicească a sfinților martiri, care, având înainte icoana iubirii dumnezeiești, au reușit, acolo unde a existat o fărâmă de bine – o sămânță de disponibilitate spirituală și compasiune umană – să o stimuleze până la a preface răul în bine.

Florin Caragiu
Niciun comentariu: